รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัครนายกสมาคมฯ คลิก : https://drive.google.com/open?id=1V_IsgLxp3IsAVRkaHSTz217UQjWCwUI4

“โปรดยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 126 อาคารสัมมนา ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140″

สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

Banner Content
Tags: