เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม โดยจะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

สนาม Alpine Golf Club Bangkok จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เลื่อนไปเป็นวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564
สนาม The Royal Gems Golf City จากวันที่ 27 เมษายน 2564
เลื่อนไปเป็นวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 🙏🏻

Banner Content