แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ALPINE GOLF CLUB BANGKOK ไปเป็นวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามมาตรการของรัฐบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Banner Content