สมาคมฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ในวันจัดงานราตรีบางมด ประจำปี จำนวน 10 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Banner Content
Tags: