นายธนวัฒน์ นิณสุรวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตปัจจุบัน จำนวน 10 ทุน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ณ สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ทุน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 3 ทุน

Banner Content