กรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2560-2562 ได้จัดประชุมและส่งมอบงานให้กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพ

Banner Content
Tags: