ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียด..หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ4กพ62 <<คลิก

Banner Content
Tags: ,