เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงใหญ่ 3 พระจอม

Banner Content
Tags: , , , ,