19 สค.60 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่7/60 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

Banner Content
Tags: ,