Monday, April 22, 2019
Banner Top

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 11:30
นายธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นายพโยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานนท์ อุปนายกและกรรมการฝ่ายชมรมสัมพันธ์ ไปร่วมงาน มด 123 และน้องๆ ซึ่งจัดเลี้ยงสังสรรค์ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี

0 Comments

Leave a Comment